Corona

Protocol op het moment dat we weer open mogen

Beste klant.

Gelukkig mogen we je weer ontvangen. Maar omdat het Coronavirus nog steeds actief is, zijn er vanuit de beroepsverenigingen bepaalde regels opgesteld voor jou en mijn veiligheid. In dit protocol beschrijven we een aantal maatregelen vanwege het Coronavirus om in onze praktijk te kunnen werken én de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken. We hanteren de adviezen van het RIVM in de beoordeling of een afspraak doorgang kan vinden. Wanneer de adviezen veranderen zullen we dit protocol daarop aanpassen.

Acties voor de cliënt:

1. Doe voorafgaand aan de afspraak aan zelfscreening:
Heb je één of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen:
• Neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?
• Heb je de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
• Hebben huisgenoten/gezinsleden koorts en/of benauwdheidsklachten?
• Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?

In dat geval kan de afspraak niet doorgaan. In geval van Coronasymptomen wordt de afspraak kosteloos geannuleerd.

2. Kom alleen.

3. Wanneer je met de auto komt: Parkeer voor de schuifdeuren of langs de dijk voor ons pand. Wacht in de auto of blijf buiten. We komen naar buiten om je naar binnen te laten. Reis je anders dan auto, dan kun je buiten wachten. De wachtkamer is alleen beschikbaar met behoud van 1,5 meter afstand voor nood. We willen het gebruik van de wachtkamer zoveel mogelijk beperken

4. Ga voor de afspraak nog thuis naar het toilet, daar we op de praktijk het toiletbezoek zoveel mogelijk willen beperken.

5. Neem minimaal 2 grote badhanddoeken mee. Neem na het consult de handdoeken weer mee naar huis.

6. Neem je eigen fles water mee.

7. Laat zo veel als mogelijk je sieraden thuis (horloge, ringen, kettingen, oorbellen).

8. Bij de ingang worden enkele vragen gesteld om te screenen op Coronasymptomen.

9. Was je handen voordat je het pand ingaat, in het portiek met desinfectie middel.

10. Maak zelf de keuze of je van persoonlijke beschermingsmiddelen gebruik wil maken.

11. Neem in de praktijk plaats op de plastic (af te nemen) stoelen.

12. Was je handen bij vertrek, in het portiek met desinfectie middel.